Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Yönelik Aday Onay Formu

 

Tarafıma verilen Aydınlatma Metni kapsamında, Manpower Seçme ve Yerleştirme Ltd. Şti.’ye yaptığım bu başvuru ile ve olası tüm iş görüşmelerinde ve de açık iş fırsatlarının niteliği ve görev tanımı kapsamı doğrultusundaki tüm işe alım değerlendirmelerinde esas olmak üzere; tarafıma ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin (üye olunan dernek bilgisi, ceza mahkûmiyeti veya güvenlik tedbirleri vb.) ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak üçüncü kişilerin işe alım taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla işlenmesine, yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun ülkelerde saklanmasına ve kanunlarda belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine, personel arayan müşterileriniz olan tüm gerçek ve tüzel kişilerle herhangi bir sınırlama olmaksızın paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde açıklanmış olan her türlü amaç, hukuki sebep ve hak ve taleplerimi anladığımı, bu itibarla söz konusu kişisel verilerin toplanması, işlenmesi veya yurt içi ve yurt dışında saklanması ve paylaşılmasından dolayı şirkete herhangi bir şekilde hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca; Manpower’ın, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 17. Maddesi uyarınca izinli Özel İstihdam Bürosu sıfatı ile faaliyetlerini yürütmekte olduğunu ve buna bağlı olarak bir takım yükümlülükleri bulunduğunu, işbu yükümlülükleri uyarınca, gerçekleştirdiği işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin olarak hizmet sunduğu Müşterinin SGK numarası ile yerleştirme yaptığı adayın TC Kimlik numarası, eğitim bilgileri ve işe giriş tarihini bildirerek, bağlı olduğu İşkur Hizmet Merkezi’ne gerekli yasal raporlamayı yapmak zorunluluğu olduğunu ve işe yerleştirilmem durumunda Manpower’ın talebi ile TC Kimlik numarası ile gerekli diğer bilgileri veya belgeyi derhal Manpower ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Hukuki Uyarı  

CAREERHARMONY™ SİSTEMİ

 

ADAYLAR İÇİN HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

BURADA VE İLGİLİ BAĞLANTILARDA BULUNAN ŞARTLAR, KOŞULLAR VE UYARILAR (TOPLUCA "ŞARTLAR") SİZ VE SİZİN ADINIZA HAREKET EDEN DİĞER KİŞİ VEYA KURUMLAR ("İŞE ALAN", "SİZ"/"SİZİN" VB.) İLE CAREERHARMONY, INC. ("CAREERHARMONY"/"BİZ"/"BİZİM" VB.) ARASINDA YASAL BİR SÖZLEŞME OLUŞTURACAK VE BU SÖZLEŞME ŞARTLARI SİZİN CAREERHARMONY SİSTEMİNİ, WEB SİTESİNİ, URL BAĞLANTISINI/LARINI, ÇÖZÜMÜNÜ/ÇÖZÜMLERİNİ VE SİSTEMDE YER ALAN VERİTABANI, BİLGİ, METİN, GÖRSEL VE YAZILIM ("SİSTEM") KULLANIMINIZI DÜZENLEYECEKTİR.

 

Bu Şartlarca açıkça verilmeyen tüm haklar CareerHarmony'ye aittir. CareerHarmony, sadece kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman veya zaman zaman şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. BU ŞARTLARI VEYA ŞARTLARIN BİR KISMINI KABUL ETMİYOR VEYA UYGUN BULMUYORSANIZ LÜTFEN BU SİSTEMİ KULLANMAYIN. SİSTEMİ VEYA HERHANGİ BİR KISMINI KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

 

1. CareerHarmony Sistemi'ni Kullanma Lisansınız


CareerHarmony fikri mülkiyet hakları kapsamında sözleşme şartlarına tabi olarak Sistemi kullanmanız için sizlere, münhasır olmayan, temlik edilemeyen, dünya çapında geçerli, kişisel bir lisans veriyoruz. Bu lisansla birlikte Sistemi belirtilen şekilde kullanmak için sınırlı bir hak elde edersiniz, ancak bu Sistemin veya bir bölümünün sahibi olduğunuz veya olacağınız anlamına gelmez. Sistemi yalnızca siz kullanabilirsiniz, kullanım hakkınızı kiralayamaz, ödünç veremez, alt lisans olarak veremez veya Sistemi veya bir bölümünü ya da Şartlara tabi haklarınızı başkasına temlik edemezsiniz. Ticari amaçla, Sistemin herhangi bir kısmına dahil olan veya herhangi bir bölümünü kullanan makine tarafından okunabilir veya başka bir formda veriler üretemez veya oluşturamazsınız.2. Sistemi Kullanımınız


Sistemi yalnızca ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanabilirsiniz. Burada veya CareerHarmony web sitesinde www.CareerHarmony.com ("Web Sitesi") aksi belirtilmedikçe, CareerHarmony'nin önceden yazılı izni olmaksızın Sistemi, Sistemde veya bir kısmında yer alan bilgi ve içerikleri değiştiremez, üzerinde değişiklik yapamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, teşhir edemez, işleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, bunlardan türevler yaratamaz, sergileyemez, temlik edemez, satamaz veya başka bir amaçla kullanamazsınız.

2.1 Kullanıcı Olarak Sorumluluklarınız


Sistemi veya bir bölümünü yalnızca yasal amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kullanım şartlarından biri olarak gerçek ve iyi niyetli bir iş başvuru sahibi olduğunuzu ve Sistemi farklı bir amaçla kullanmayacağınızı garanti ve beyan edersiniz. Sistemi kullanımınızın işbu Şartlarla uygunluğunu kontrol etme SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR. Sistemi veya bir bölümünü şu amaçlarla kullanamazsınız: (i) doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı, zarar verici, tehdit edici, kötüleyici, taciz edici, haksız, hakaret niteliğinde, iftira niteliğinde, müstehcen, uygunsuz, başkalarının gizliliğine saldıran, nefret dolu veya ırksal, cinsel, etnik veya diğer yönlerden sakıncalı olan veya olabilecek eylemlerde bulunmak; (ii) hak sahibi olunmayan içeriklerin paylaşılması dahil, üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek veya etme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmak; ve (iii) Sistemde sunulan herhangi bir içeriğin reklamını yapmak, satmak, teklifte bulunmak, lisanslamak veya herkesin erişimine açmak. Ayrıca Sistemin güvenilirliğini ve verimliliğini korumamıza yardımcı olmak amacıyla, Sistemde bulunan soru ve anketlere anlamsız, yanıltıcı veya hatalı bilgi ve cevaplar vermeyeceğinizi özellikle kabul etmiş olursunuz. Şunları YAPMAYACAĞINIZI garanti ve beyan edersiniz:


1. Herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek veya kuruluşunuzu bir kişi veya kurum vasıtasıyla yanlış tanıtmak;

2. Sistemin herhangi bir bileşenini tamamlamak için başka birinden yardım almak;


3. Sistemin herhangi bir bileşenini tamamlaması için başka birine yardım etmek;


4. Sistem üzerinden herhangi bir iş başvurusu için eksik, yanlış veya hatalı bilgi göndermek;


5. Yazılım virüsü, solucan, truva atı veya bozulmuş veri içeren herhangi bir içerik veya bilgi göndermek ya da iletmek;

6. Gizlice dinleme, elektronik izinsiz erişim, dolandırıcılık veya sahtekarlık, sniffer, spam, nuke, bilgi hırsızlığı, aldatma, şifre kırma, Sistemi kirletme, yetkisiz, zarar verici ve/veya zararlı erişim ve/veya bilgi ve verileri yeniden üretmek gibi eylemlerde bulunmak;


7. Diğer bir sayfadan Sistemin herhangi bir kısmına derin linkleme yapmak;


8. Herhangi bir iletişim özelliğine yüklediğiniz yazar katkılarını, yasal uyarıları veya mülkiyet tanımlamalarını veya etiketleri silmek;


9. Patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya tarafların mülkiyet hakkını ihlal eden herhangi bir içerik veya bilgi yüklemek veya iletmek;


10. Diğer kişi ve kurumlar tarafından gönderilen malzemeleri silmek veya yeniden düzenlemek.


2.2 Hizmet Değişiklikleri


Önceden yazılı uyarı olmaksızın her zaman ve çeşitli nedenlerle kısıtlama, reddetme, farklı kullanıcılara farklı ayrıcalıklar sunma, değişiklik yapma veya Sistemin veya bir bölümünün işlevselliğini kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutarız. Sistem veya bir kısmı önceden uyarı yapılmaksızın her zaman askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Sistemin bu sürümü size ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ancak, Sistemi veya sistemin belirli bölümlerini kullanmanızdan dolayı sizden ücret talep etme ve Şartları bu değişiklikleri kapsayacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutarız. Üyeliğinizi kısmen veya tamamen sonlandırma ve Sistem kaydınızı iptal etme hakkını saklı tutmamıza rağmen, onayınızı almadan sizden ücret talep etmeyeceğiz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda veya gerektiğinde onay vermeyi ve ödeme yapmayı reddetmelisiniz.


2.3 Testleri ve Sonuçları Görme Hakkından Feragat


Bize sağladığınız bilgi ve diğer içerikler, Sistemde iş ilanı veren İşverenlerin kullanımı için Sistemde işlenecek ve değerlendirilecektir. Yaptığınız testlere ve testlerin sonuçlarına erişemezsiniz, böylelikle bu testleri ve/veya sonuçları veya bir bölümünü görme hakkından feragat etmiş olursunuz.

2.4 Gelir Hakkından Feragat


SİSTEMİ KULLANMANIZDAN VEYA İLETTİĞİNİZ YA DA BİZE GÖNDERDİĞİNİZ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN DAĞITIMINDAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİR VE FAYDALARDAN FERAGAT EDERSİNİZ.

3. Gizlilik Politikası


Sistemi kullanarak bilgi gönderebilir ve/veya CareerHarmony'ye CareerHarmony sunucularına aktarılabilecek özgeçmiş, istatistiki veri ve test sonuçları gibi kendiniz hakkında bilgi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel veriyi sağlayabilirsiniz. Bu kişisel veriler sizin tarafınızdan sağlanır ve bu Şartlar kapsamında ve Gizlilik Politikasına tabi olarak CareerHarmony tarafından kullanılır. İlgili şartlar ve koşullar bu referansta yer alır. Gizlilik Politikasıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Web Sitesine başvurun.


4. Sistem Güvenliği


Sektör standartlarındaki güvenlik koruma sistemleriyle korunan güvenli veri ağları kullanıyoruz. Zaman zaman gerekli olduğunu düşündüğümüzden güvenlik ve gizlilik politikalarımız düzenli aralıklarla incelenmekte ve geliştirilmektedir. Ancak, birçok internet uygulaması gibi bizim Sistem hizmetimiz ve sunucularımız da bazı güvenlik konularında savunmasızdır ve güvenli olmadığı düşünülmelidir. Sistem kullanılarak gönderilen veri ve bilgiler gizlice dinleme, elektronik izinsiz erişim, sniffing, spamming, nuking, bilgi hırsızlığı, aldatma, hile, şifre kırma, taciz, dolandırıcılık, sahtekarlık ve sistemi kirletme; yazılım virüsü, solucan ve truva atı kullanımı, yetkisiz, zararlı erişim ve/veya bilgisayarınızdaki ve diğer formlardaki bilgi ve verilerin yeniden üretilmesi ve yasa dışı kabul edilebilecek eylemleri kapsayacak şekilde ancak bunlarla sınırlı olmaksızın gizlilik ve güvenliği ihlal edebilir. Bu tür ihlalleri önlemek için azami gayret göstermekle birlikte bu tür eylemlerin neden olabileceği hasar veya zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.


SİSTEMİ VEYA BİR KISMINI "HASSAS İÇERİKLİ" VEYA "YAŞAMSAL" UYGULAMALAR VEYA BİLGİLERLE BİRLİKTE KULLANMAMANIZ ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİLİR. "HASSAS İÇERİKLİ" KOLAYCA ULAŞILABİLMESİNİ VEYA İNTERNET KULLANICILARININ GENEL OLARAK ERİŞMESİNİ İSTEMEDİĞİNİZ BİLGİ VE VERİLER ANLAMINA GELİR. "YAŞAMSAL" UYGULAMALAR VE KULLANIM İSE HASARLA SONUÇLANABİLECEK UYGULAMA VE KULLANIM ANLAMINA GELİR.

4.1 Aşağıdaki taahhütler tüm Sistem kullanıcıları için bağlayıcı hükümdedir ve bu güvenlik tedbirlerine uyulmaması CareerHarmony'nin, CareerHarmony ile ilgili kişi(ler) ve kurum(lar) arasındaki herhangi bir veri aktarım düzenlemesini sonlandırmasına zemin oluşturur.


Sistemi ihlal etmeniz veya ihlal etmeye çalışmanız bunlarla sınırlı olmaksızın şu durumları da kapsayacak şekilde yasaktır, (i) size gönderilmemiş verilere ulaşmak veya erişim izniniz bulunmadığı sunucu veya hesaba bağlanmak, (ii) gerekli onayı almadan Sistemin savunmasızlığını incelemeye, taramaya veya test etmeye ve güvenliği veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmeye teşebbüs etmek, (iii) kullanıcıya, ana sisteme veya ağa aşırı yükleme, "flooding", "ileti bombardımanı" veya "crashing" yolu dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlere müdahale etmeye teşebbüs etmek veya (iv) TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgisinin bir bölümünü herhangi bir gönderide düzenlemek. Herhangi bir cihaz, yazılım veya yöntem kullanarak Sistemin veya bir bölümünün düzgün çalışmasını kesintiye uğratmayacağınızı veya kesintiye uğratmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Altyapımıza makul olmayan ve orantısız ölçüde yük yükleyecek eylemlerde bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

4.2 Sistem veya ağ güvenliğinin ihlal edilmesi cezai ve hukuki sorumluluk(lar) doğurabilir. CareerHarmony bu tür ihlalleri içeren olayları inceleyecek ve bu tür ihlallere karışan kullanıcıların kovuşturulması için emniyet yetkilileriyle temasa geçebilecek ve işbirliği yapabilecektir. Buna ek olarak bu Şartlar ve yürürlükteki yasalar doğrultusunda hakkı bulunan CareerHarmony başka bir çözüm arayışına girmeksizin ve uyarıda bulunmaksızın Sistemi veya bir bölümünü kullanmanızı derhal sonlandırabilir. Sistemi kullanmak için herhangi bir ödeme yaptığınız durumlarda ise tazminat ve/veya bedel hakkını ihlal etmeden CareerHarmony bu tür fonları mahsup edebilir ve CareerHarmony'den alacağınız bu tür fon haklarınızı kaybedersiniz.


5 Mülkiyet Hakları 

 

CareerHarmony Sistemindeki veya bir kısmındaki (telif hakları dahil) tüm fikri mülkiyet hakları CareerHarmony, Inc.'e aittir. CareerHarmony tarafından Sistem üzerinde yayınlanan materyaller, mülkiyete ilişkin diğer uyarılar veya CareerHarmony'nin ya da üçüncü tarafların sahip olduğu veya ürünleri, hizmetleri, süreçleri ya da teknolojileri tanımlayabilir. Burada açıkça belirtilmedikçe bu Şartlardaki veya Sistemdeki hiçbir şey CareerHarmony'nin veya üçüncü tarafların size herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

5.1"CareerHarmony Ticari Markaları," Sistemle veya bir kısmıyla bağlantılı olarak kullandığımız "CareerHarmony™" ve diğer isim, işaret, logo, tasarım, ticari takdim şekli ve marka tanımlamalarını ifade eder. CareerHarmony Ticari Markalarından herhangi birinde hak, unvan veya menfaat iddia edemezsiniz. CareerHarmony olarak sahip olduğumuz hakları doğrular ve CareerHarmony Ticari Markalarını kullanmamızı yalnızca kendi lehimize hüküm olarak kabul edersiniz. CareerHarmony'nin (a) mülkiyetine ve kullanımına itiraz etmeyeceğinizi, (b) tescil ettirmeyeceğinizi veya (c) CareerHarmony Ticari Markalarından herhangi birine tecavüz etmeyeceğinizi ve CareerHarmony Ticari Markalarını kendi ticari markalarınızda, hizmet işaretlerinizde, şirket adlarınızda, internet adreslerinizde, alan adlarınızda veya diğer benzer tanımlamalarda kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Yasal işlemler yoluyla CareerHarmony Ticari Markalarından herhangi birinde hak elde ederseniz, ilgili şerefiye, uygulamalar ve/veya kayıtlarla birlikte masraf doğurmayacak şekilde bu haklarınızı derhal CarreerHarmony'ye bildirmelisiniz. İşaretlerden sonra uygun "TM" sembollerini kullanarak tüm işaretleri CareerHarmony'ye atfetmek kaydıyla, CareerHarmony'nin ürünlerine (Sistem ve bir kısmı dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) ve ilgili Ticari Markalara atıfta bulunabilirsiniz. Ayrıca, ürünlerimize yapılacak tüm atıflar doğru olmalı, yanıltıcı olmamalıdır.


5.2 Burada yer alan tüm diğer ürün ve hizmet işaretleri, ilgili mülkiyet sahiplerinin ticari markaları ve hizmet işaretleridir. CareerHarmony Sisteminin veya bir bölümünün "görünümü" ve "dokusu" da (renk kombinasyonları, buton şekilleri, şablonlar, tasarım ve diğer grafik öğeleri dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) CareerHarmony'nin mülkiyetindedir. Herhangi bir telif hakkının veya mülkiyete ilişkin diğer uyarıların Sistemden veya bir bölümünden silinmesi veya üzerinde değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.


5.3 Web Sitesindeki veya Sistemdeki editoryal içerik ve grafiklerin yanı sıra sayfa oluşturmak için kullanılan HTML tabanlı bilgisayar programları ve Web Sitesi, ABD telif hakları kanunu ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır ve tüm hakları saklı tutan CareerHarmony'nin açık izni olmadan kopyalanamaz. CareerHarmony'nin editoryal içeriğinin veya grafiklerin CareerHarmony'nin önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir amaçla kullanılması veya yeniden kullanılması kesinlikte yasaktır. 

6. Yasal Uyarılar ve Sınırlamalar


6.1 Sistem "OLDUĞU GİBİ" Sunulmaktadır

 

BU SİSTEMİ VE GENEL OLARAK İNTERNETİ KULLANMANIZDAN DOĞACAK TÜM SORUMLULUK VE RİSKLER SİZE AİTTİR. SİSTEMDEKİ BİLGİLER ZAMAN ZAMAN GÜNCELLENMEKTEDİR. ANCAK BU SİSTEM SİZE KALİTE, DOĞRULUK, VERİMLİLİK, BÜTÜNLÜK, PERFORMANS, UNVAN, İHLAL ETMEME DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN VEYA TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA SİSTEMİN VEYA BİR KISMININ ÖZEL BİR AMAÇ DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR UYGULAMA FORMU/ÖZGEÇMİŞ VEYA GÖNDERİ YAPILAN DİĞER İÇERİK VE/VEYA CAREERHARMONY DIŞINDA BAŞKA BİRİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN BURADAKİ İÇERİKLERE UYGUNLUĞU KONUSUNDA İMA YOLLU GARANTİ VERMEDEN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT ŞEKLİYLE" SUNULUR.


6.2 Bağlantı (Link) Politikası

 

SİSTEM VEYA KISIMLARI SADECE EK BİLGİ İÇİN KULLANILABİLECEK DİĞER WEB SAYFALARINA VEYA SİTELERİNE YÖNLENDİREN BAĞLANTILAR İÇEREBİLİR. CAREERHARMONY'YE AİT OLMAYAN WEB SAYFALARINA VEYA SİTELERİNE ("ÜÇÜNCÜ TARAF SAYFALAR") YÖNLENDİREN BAĞLANTILARA İLİŞKİN OLARAK BU WEB SİTESİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE CAREERHARMONY'NİN BU TÜR ÜÇÜNCÜ TARAF SAYFALARLA VEYA SAYFALARIN SAHİPLERİYLE HUKUKİ, TİCARİ VEYA BAŞKA BİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR VE ÜÇÜNCÜ TARAF SAYFALARDAKİ İÇERİKLER ÜZERİNDE KONTROL VEYA HAK SAHİBİ DEĞİLDİR. CAREERHARMONY ÜÇÜNCÜ TARAF SAYFALARDAKİ İÇERİKLERDEN VE BU TÜR BAĞLANTILARI TAKİP ETMENİZDEN VE/VEYA GÖRÜNTÜLEMENİZDEN VE/VEYA BU SAYFALARDAKİ DOSYA TÜRLERİNİ İŞLEMENİZDEN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. BU TÜR BAĞLANTILARIN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜM RİSKLERİN SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR.


Bununla birlikte herhangi bir Üçüncü Taraf Sayfasına bağlanmak CareerHarmony, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya CareerHarmony'yi temsil eden herhangi biri tarafından Üçüncü Taraf Sayfalara ve/veya bu sayfalardaki içeriklere, içeriklerin yöneticilerine, sahiplerine ya da bu tür Üçüncü Taraf Sayfalarda görünen veya sunulan ürünlerin hiçbirine yetki veya onay verildiği, bunların tavsiye edildiği ya da tercih edildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu web sitesinde ve/veya hizmette bir bağlantı bulunduğunda, CareerHarmony bağlantılı web sitesinde veya sayfasında bulunan bilgilerin bu web sitesinin ve/veya hizmetinin amaçlarına uygun bulmuş ve bağlantının geçerli olduğunu kabul etmiştir. Ancak internetin dinamik yapısından dolayı, bağlantılı web sitesi ve/veya sayfası aradan geçen zamanda değişmiş olabilir. Bağlantılı web sitesinin ve/veya sayfasının rahatsız edici, herhangi bir nedenle uygunsuz ve/veya bağlantının geçersiz olduğunu fark ederseniz lütfen[email protected] adresinden bu web sitesinin veya hizmetin web sorumlusunu bilgilendirin. Ayrıca bu web sitesinin ve/veya hizmetin konusuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz ek bir web sitesi veya sayfası olması durumunda lütfen [email protected]

adresinden bu web sitesinin ve hizmetin web yöneticisiyle iletişime geçin.

 

6.3 CareerHarmony, iştirakleri veya ilgili çalışanlar tarafından verilen hiçbir tavsiye veya bilgi yukarıdaki şartları değiştirmez veya herhangi bir garanti sunmaz.


6.4 CareerHarmony bu Sistem üzerindeki veya bir kısmındaki ya da genel olarak internet üzerindeki bilgilerin kesintisiz veya hatasız ya da herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer materyalin Sistemden virüssüz veya diğer zararlı bileşenler olmadan erişilebileceği garantisini vermez.


6.5 Sistemde gönderide bulunduğunuz şeylerin mülkiyet hakkıyla ilgili iddia veya gerçek ihlalleri konusunda CareerHarmony'ye karşı rücu hakkınız bulunmaz. CareerHarmony Sistem üzerinden iş bulacağınızı garantilemediği gibi Sistem üzerinden bulacağınız işler konusunda garanti vermez (ve sorumluluk kabul etmez).

6.6 CAREERHARMONY HİÇBİR DURUMDA SİSTEMDEN VEYA SİSTEMLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VEYA SİSTEMİN ERTELENMESİ VEYA SİSTEMİ (VEYA BAĞLANTILI SİTELERİ) KULLANAMAMAKTAN VEYA SİSTEM ÜZERİNDEN EDİNİLEN BİLGİ, YAZILIM, ÜRÜN VE HİZMETLERDEN OLUŞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, İSTENMEYEN, ÖZEL VEYA SONUÇLARI OLAN ZARARLARDAN DOLAYI VEYA SİSTEMİN KULLANILMASINDAN, GENEL OLARAK İNTERNETTEN VEYA DİĞER KOŞULLARDA (TEMASA DAYALI, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK) CAREERHARMONY ZARAR İHTİMALİNDEN HABERDAR OLSA BİLE SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Bazı eyalet veya yargısal alanlar dolaylı veya tesadüfi̇ hasarlarda muafi̇yet veya yükümlülüğün kısıtlanmasına i̇zi̇n vermedi̇ği̇nden, yukarıdaki̇ kısıtlamaların tamamı veya bi̇r kısmı geçerli̇ olmayabi̇li̇r. Yukarıda belirtilen yükümlülük kısıtlamaları veya garanti muafiyeti herhangi bir nedenle uygulanamaz ise CareerHarmony'nin herhangi bir zararla ilgili maksimum yükümlülüğü, Sistemi kullanmak için bize ödediğiniz komütatif toplamla sınırlı olacaktır. 


7. Fesih


7.1 Hem siz hem de biz (her bir taraf) bu Şartlar altında önceden haber vermeksizin, herhangi bir nedenle ve fesih için herhangi bir mazeret belirtme yükümlülüğü olmadan her zaman sağlanan hizmeti feshetme hakkına sahiptir. Böyle durumlarda Sözleşme, Sistemi veya bir bölümünü kullanma haklarınızın tamamını otomatik olarak ve derhal feshedecektir. Ayrıca bu Şartlara ya da Sistemi veya bir bölümünü kullanmakla ilgili önlemlere uymadığınız takdirde bu Şartlar Sistemi veya bir bölümünü kullanma haklarınızın tamamını otomatik olarak ve derhal feshedecektir. Fesih işleminden sonra, Sistemi veya bir bölümünü kullanmaya derhal son vermeniz gerekir.


7.2 Bu Şartlara ilişkin yükümlülüklerinizin ihlal edilmesinin CareerHarmony üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilecek veya tehdit oluşturabilecek malzeme ihlalleri oluşturacağını kabul edersiniz. Böylelikle yürürlükteki yasalar ve bu Şartlara istinaden oluşacak haklara ek olarak bu tür ihlaller durumunda CareerHarmony geçici ve kalıcı ihtiyati tedbir ve maddi tazminat dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın menfaatlerini korumak için parasal olmayan tedbirler alma yetkisine sahip olacaktır.


8. Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi


İşbu Şartların tüm amaçlarla uygulanmasında kanunların ihtilafı ilkesi dikkate alınmaksızın New York Eyaletinin yerel maddi hukuku veya New York'ta yerleşik federal mahkemelerin yasaları geçerlidir ve bunlara göre yorumlanır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) şartları bu Sözleşme için geçerli değildir. Her iki taraf böylelikle işbu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmeyle ilgili tüm ihtilaf ve davalar için New York Eyaleti, New York idari bölgesindeki ve New York Eyaleti'nin Güney Bölgesi'ndeki mahkemelerin yetkisini ve çözüm yeri olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul eder.


9. Şartların Değiştirilmesi

 

Zaman zaman işbu Şartlarda veya bir kısmında değişiklik yapabiliriz, yapılan değişiklikler Şartların yeni hali Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Önemli değişiklikler değişiklik yapılan Şartlar, Web Sitesinde yayınlanmadan veya size değişiklikle ilgili e-posta gönderilmeden önce geçerli olacaktır. Yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Web Sitesindeki şartları düzenli aralıklarla gözden geçireceğinizi kabul edersiniz. Sistemi kullanmayı devam etmeniz, yeni veya değişiklik yapılan şartları onayladığınız anlamına gelir.


10. Tazminat


İşbu Şartlara aykırı davrandığınızda veya üçüncü tarafların haklarını ihlal eden fiil veya kusurlarınızdan doğacak iddialar, zarar, kayıp, sorumluluk veya bedel ve makul orandaki avukatlık ücretlerini (bu hükümde- iştiraklerimiz, yetkililerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız, temsilcilerimiz ve lisans verenlerimiz) karşılayacak ve bu gibi durumlarda bizi tazmin edeceksiniz.11. Muhtelif Hükümler

 

İşbu Şartlar, sizin ve bizim aramızda buradaki hükümlerle ilgili tam bir anlaşmayı temsil eder ve daha önce yapılan anlaşmalar varsa onların yerine geçerek onları hükümsüz kılar. İşbu şartlardaki hükümlerden birinin herhangi bir nedenle kanunen uygulanamaz olması durumunda söz konusu hüküm hukuki anlamda tam olarak uygulanabilecek şekilde yeniden düzenlenecektir. İşbu Şartlar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizi, uyarı yapmadan veya rızanızı almaya ihtiyaç duymadan üçüncü taraflara temlik edebilir, alt lisans verebilir veya teminat olarak gösterebiliriz. Üçüncü taraflara işbu Şartlar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi temlik edemez, alt lisanslayamaz ve teminat olarak gösteremezsiniz. Aksi durumlarda yapılan işlem hükümsüz sayılacaktır.

İşbu Şartlarla ilgili sorularınız olduğunda veya herhangi bir nedenle bize ulaşmak isterseniz lütfen şu adresten bize e-posta gönderin:
[email protected]

 

 

 

 

Consent Letter for Candidates Regarding the Data Protection Law

 

In line with the Informative Note, I hereby accept and declare that I give my explicit consent for my personal and sensitive data particularly during interviews and hiring evaluations within the context of conditions of open job opportunities and job definition, to be processed (membership to associations, criminal background or probation) in line with the basic principles regulated under the respective legislations to fulfil third parties’ request to employ; to be recorded in foreign countries which are compliant with legislation regarding protection of personal data inside and outside the country and to be kept as long as regulated under the law and to be shared with your customers, person or entity, who are seeking for personnel, without any limitation.

I hereby accept, declare and undertake that I understood all purpose, legal ground and my rights and claims and therefore will claim any rights or compensations from the company due to collecting, processing or recording and transferring in and outside of country.

I also accept that Manpower performs its activities in the capacity of Private Employment Agency (İŞKUR) in accordance with the Article 17 of the Law on Turkish Employment Agency numbered 4904 and has various liabilities accordingly. According to such liabilities, Manpower shall notify and make the statutory reporting to the relevant Labour Agency Service Center with regards to the SSI number of the Customer which the recruitment and placement services are provided for and Turkish ID number, educational information and the date of commencement of the work of the applicant “who has been placed” by Manpower. In this regard, I accept, agree and undertake to share the Turkish ID number and any kind of other required information and document of the applicant with Manpower immediately upon the request of Manpower.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal Notice

 

CAREERHARMONY™ SYSTEM

TERMS OF SERVICE FOR CANDIDATES


THE TERMS, CONDITIONS AND NOTICES CONTAINED HEREIN AND IN RELATED LINKS (COLLECTIVELY, THE “TERMS”) WILL CONSTITUTE A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND ANY OTHER PERSON OR ENTITY ACTING ON YOUR BEHALF (“RECRUITER”, “YOU”/”YOUR” ETC.), AND CAREERHARMONY, INC. (“CAREERHARMONY”/”WE”/”OUR” ETC.) AND THEY WILL GOVERN YOUR USE OF THE CAREERHARMONY SYSTEM, WEB SITE, URL LINK(S), SOLUTION(S), AND ANY DATABASE, INFORMATION, TEXT, IMAGES, SOFTWARE, PRODUCTS AND SERVICES THEREINCONTAINED (“SYSTEM”).

 

Any and all rights not expressly granted in these Terms are reserved by CareerHarmony. CareerHarmonyreserves the right to change these Terms, at its sole discretion, any time or from time to time. IF YOU DO NOT AGREE TO, OR ARE NOT COMFORTABLE WITH THESE TERMS OR ANY PART THEREOF, PLEASE DO NOT USE THE SYSTEM. USING THE SYSTEM OR ANY PART THEREOF IN ANY WAY, SIGNIFIES YOUR CONSENT TO BE BOUND BY THESE TERMS AND ANY PART THEREOF.


1. Your License to Use theCareerHarmony System


We hereby grant you a non-exclusive, non-transferable, world-wide, personal license under the CareerHarmony intellectual property rights, to use the System subject to the Terms. By this license you are granted a limited right to use the System as stated, but you are not and will not become the owner of the System or any part thereof. Only you may use the System, and you may not rent, lease, lend, sub-license or transfer the System or any part thereof nor any of your rights under the Terms to anyone else. You may not develop or derive for commercial use any data in machine-readable or other form that incorporates or uses any part of the System.


2. Your Use of the System


You are allowed to use the System only for personal and noncommercial use. Except as otherwise provided herein or in the CareerHarmony web-site www.CareerHarmony.com (“Web-Site”), you may not alter, modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, publicly display, transfer, sell or use in any other way, the System, any information or content contained in the System or any part thereof without the prior express written permission of CareerHarmony.

 


2.1 Your User Responsibilities


You may only use the System and any part thereof for lawful purposes. As one of the conditions of your use, you warrant and represent that you are a genuine and bona fide job applicant and that you are not using the System for any other purpose. It is YOUR RESPONSIBILITY to ensure that your use of the System complies with these Terms. You may not use the System or any part thereof to: (i) perform any activity which is or may be, directly or indirectly unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortuous, defamatory, libelous, vulgar, obscene, invasive of others’ privacy, hateful, or racially, sexually, ethnically or otherwise objectionable; (ii) perform any activity which will or may breach a third party right including by submitting content that you do not have rights in; and (iii) advertising, offering, soliciting, licensing or granting public access to any content offered on the System. In addition, in order to allow us to maintain reliable and effective System, you specifically agree to refrain from intentionally providing any irrelevant, misleading or wrongful information and answers to questions or queries found on the System. You warrant and affirm that you will NOT:


1. Impersonate any person or entity, or otherwise misrepresent your affiliation with aperson or entity;


2. Allow someone to help or assist you in completing any component of the System;


3. Help or assist anyone elsein completing any component of the system;


4. Provide any incomplete, false or inaccurate information on any application submitted for a job through the System;


5. Post or transmit any content or information that contains a virus, worms, Trojan horses, or corrupted data;


6. Eavesdrop, commit electronic trespassing, fraud or forgery, sniff, spam, nuke, hack, spoof, break passwords, contaminate the System, cause unauthorized, damaging and/or harmful access and/or retrieval of information and data;

7. Create deep linking from any other page to any part of the System;

8. Delete any author contributions, legal notices or proprietary designations or labels that you upload to any communication feature;


9. Upload or transmit any content or information that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary right of any party; and not


10. Delete or revise any material posted by another person or entity.


2.2 Changes to the Service

 

We reserve the right, at any time and for whatever reason, to limit, deny, create different priorities to different users, modify, or cancel some or all of the functionality of the System or any part thereof, without prior notice. We may, at any time, suspend or cancel the System or any part thereof for any reason without prior notice. This version of the System is provided to you free of charge. Nevertheless, we expressly reserve the rights to charge you for the use of the System or certain parts thereof and change these Terms to reflect such changes. However, we will not charge you for using the System or certain portions of the System, before receiving your consent, though we reserve the right to terminate your membership with us and cancel your registration for the System, in whole or in part, should you refuse to provide such consent and payment if and when so required.


2.3 Waiver of Right to see Tests and Results


The information and other content you provide to us will be processed and assessed in the System for use by the Recruiters who post jobs on the System. The tests you will be undergoing and the results thereof will not be available to you and you hereby waive any rights to see such tests and/or results or any part thereof.


2.4 Waiver of Right for Revenues


YOU HEREBY WAIVE ANY RIGHTS OR CLAIMS AS TO ANY REVENUES OR BENEFITS WE DERIVE FROM YOUR USE OR DISTRIBUTION OF ANY CONTENT YOU TRANSMIT OR OTHERWISE DELIVER TO US.


3. Privacy Policy


By using the System, you may post any kind of personal data and/or otherwise make available to CareerHarmony certain information about yourself, including without limitation, curriculum vitae, statistical data, test answers, etc., which is transmittable to the CareerHarmony servers
. Such personal data is made available by you and used by CareerHarmony under these Terms and subject to the Privacy Policy, the terms and conditions thereof are incorporated herein by this reference. For further information regarding the Privacy Policy please refer to our Web-Site.

4. System Security


We operate secure data networks protected by industry standard security protection systems. Our security and privacy policies are periodically reviewed and enhanced, as we believe is necessary from time to time. However, the System service and our servers, as most Internet applications, are vulnerable to various security issues and hence should be considered unsecured. Data and information sent using the System may be subject to privacy and security invading activities including, but not limited to, eavesdropping, electronic trespassing, sniffing, spamming, nuking, hacking, spoofing, imposture, breaking passwords, harassment, fraud, forgery and system contamination, use of viruses, worms and Trojan horses, causing unauthorized, damaging harmful access and/or retrieval of information and data on your computer and other forms and activities that may even be considered unlawful. We are doing our best to prevent such invasions from happening but we will not be responsible for any damage or harm caused as a result of such actions.


YOU ARE ESPECIALLY ADVISED AGAINST USING THE SYSTEM OR ANY PART THEREOF, WITH “CONTENT SENSITIVE” OR “MISSION CRITICAL” APPLICATIONS AND INFORMATION.“CONTENT SENSITIVE” SHALL MEAN ANY INFORMATION OR DATA YOU DO NOT WISH TO BE FREELY ACCESSIBLE AND GENERALLY AVAILABLE TO INTERNET USERS. “MISSION CRITICAL”APPLICATIONS AND USE SHALL MEAN APPLICATIONS AND USE THAT MAY RESULT IN DAMAGE.


4.1 The following covenants are binding for all the System users, and the failure to comply with any of these safeguards will constitute grounds for CareerHarmony to terminate any data transfer arrangement between CareerHarmony and the person(s) or entity(ies) concerned.


You are prohibited from violating or attempting to violate the security of the System, including without limitation, (i) accessing data not intended for such a user or logging into a server or account for which such a user is not authorized access, (ii) attempting to probe, scan or test the vulnerability of the System or our network or to breach security or authentication measures without proper authorization, (iii) attempting to interfere with services to any user, host or network, including, without limitation, via means of overloading, "flooding", "mailbombing" or "crashing", or (iv) forging any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting. You agree that you will not use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the System or any part thereof. You agree that you will not take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure.


4.2 Violations of System or network security may result in civil and/or criminal liability. CareerHarmony will investigate occurrences that may involve such violations and may involve, and cooperate with law enforcement authorities in prosecuting users who are involved in such violations. In addition, and without prejudice to any other remedy to which CareerHarmony may be entitled under these Terms and/or any applicable law, CareerHarmony may immediately terminate, without notice, your use of and access to the System and any part thereof, and in the event that you have paid any amount for the right to use the System, then without derogating from any other right for indemnification and/or compensation it may have, CareerHarmony may set-off any such funds and you hereby forfeit any right you may have to receive any such funds from CareerHarmony.


5. Proprietary Rights

 
CareerHarmony, Inc. is the owner of all intellectual property rights (including the copyrights) in the CareerHarmony System and any part thereof. Material published by CareerHarmony on this System may contain other proprietary notices or describe products, services, processes or technologies owned by CareerHarmony or third parties. Nothing in these Terms or in the System shall be construed as granting to you a license under any copyright, trademark, patent or other intellectual property right of CareerHarmony or any third party, except as expressly set forth herein.


5.1 “CareerHarmony Trademarks" shall mean "CareerHarmony™" and all other names, marks, logos, designs, trade dress and brand designations used by us in connection with the System and any part thereof. You are granted no right, title to, or interest in, any CareerHarmony Trademarks. You acknowledge our rights to the CareerHarmony Trademarks and agree that any use of the CareerHarmony Trademarks by us shall inure to our sole benefit. You agree not to (a) challenge CareerHarmony's ownership or use of, (b) register, or (c) infringe any CareerHarmony Trademarks, nor shall you incorporate any CareerHarmony Trademarks into your trademarks, service marks, company names, internet addresses, domain names, or any other similar designations. If you acquire any rights in any CareerHarmony Trademarks by operation of law or otherwise, you will immediately at no expense to CareerHarmony, assign such rights to CareerHarmony along with any associated goodwill, applications, and/or registrations. You may refer to CareerHarmony’s products (including without limitation, the System and any part thereof) by their associated Trademarks, provided that you shall attribute all such marks to CareerHarmony, by using the appropriate "TM" symbols after such marks. In addition, any and all such references to our products shall be truthful and not misleading.


5.2 All other product and service marks contained herein are the trademarks or service marks of their respective owners. The "look" and "feel" of the CareerHarmony System and any part thereof (including color combinations, button shapes, layout, design and all other graphic elements) are also proprietary of CareerHarmony. The deletion or alteration of any copyright or other proprietary notices from the System or any part thereof is strictly forbidden.


5.3 All editorial content and graphics on the Web Site and the System, as well as HTML based computer programs used to generate pages, and the Web Site are protected by U.S. copyright laws and international treaties and may not be copied without the express permission of CareerHarmony, which reserves all rights. Use or re-use of any of CareerHarmony's editorial content and graphics for any purpose is strictly prohibited without CareerHarmony's prior written permission.


6. Disclaimers & Limitations


6.1 System Provided “As Is”


YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THIS SYSTEM AND THE INTERNET GENERALLY. THE INFORMATION IN THE SYSTEM IS UPDATED FROM TIME TO TIME. HOWEVER THE SYSTEM AND ANY PART THEREOF ARE PROVIDED TO YOU ON AN “AS IS” AND“AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF QUALITY, ACCURACY, EFFICACY, COMPLETENESS, PERFORMANCE, TITLE, NONINFRINGEMENT OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE SYSTEM OR ANY PART THEREOF, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY APPLICATION FORM/CURRICULUM VITAE OR ANY OTHER CONTENT POSTED AND/OR CREATED BY ANY OTHER THAN CAREERHARMONY, CONTAINED THEREIN.

6.2 Linking Policy


THE SYSTEM AND PARTS THEREOF MAY CONTAIN LINKS TO OTHER WEB-PAGES AND SITES, WHICH WERE INCLUDED SOLELY FOR YOUR CONVENIENCE. WITH RESPECT TO LINKS LEADING TO WEB-PAGES OR SITES WHICH DO NOT BELONG TO CAREERHARMONY (“THIRD PARTY PAGES”), UNLESS OTHERWISE SPECIFICALLY STATED IN THIS WEB-SITE, CAREERHARMONY HAS NEITHER LEGAL NOR COMMERCIAL OR ANY OTHER RELATIONS WITH SUCH THIRD PARTY PAGES OR THEIR OWNERS, AND HAS NO CONTROL OVER NOR ANY RIGHT IN OR TO THE CONTENT APPEARING ON SUCH THIRD PARTY PAGES. CAREERHARMONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONTENT APPEARING ON ANY THIRD PARTY PAGES NOR FOR THE RESULTS OF YOUR FOLLOWING ANY SUCH LINK AND/OR VIEWING AND/OR EXECUTING ANY TYPE OF FILE CONTAINED THEREIN. ANY USE BY YOU OF SUCH LINKS IS AT YOUR OWN RISK.


Furthermore, the linking to any Third Party Pages shall not be construed as an authorization, approval, recommendation or preference by CareerHarmony, its officers, directors, employees or anyone on its behalf, of such Third Party Pages and/or any content contained therein, their operators, owners nor of any of the products that may appear or be presented in such Third Party Pages. At the time that a link was included in this web-site and/or service, CareerHarmony found the information contained at the linked web-site or page fit to the purposes of this web-site an/or service, and that the link itself was valid. Nevertheless, given the dynamic nature of the Internet, it is very likely that, since that time, the linked web-site and/or page has been changed. Should you find the linked web-site and/or page offensive in its nature, unfit for any purpose and/or that the link itself is invalid, please inform the webmaster of this web-site and service at [email protected] Also, if you believe there is an additional web-site or page that is relevant to the subject matter of this web-site and/or service, please contact the web administrator of this web-site and service at [email protected]

6.3 No advice or information given by CareerHarmony, its affiliates or their respective employees shall modify the foregoing or create any warranty.


6.4 CareerHarmony expressly disclaims any warranty that the information on this System and any part thereof, or on the Internet generally will be uninterruptable or error free or that any information, software or other material accessible from the System is free of viruses or other harmful components.


6.5 You shall have absolutely no recourse against CareerHarmony for any alleged or actual infringement of any proprietary rights you may have in anything you post on the System. CareerHarmony makes no warranties whatsoever that you will obtain any job via the System, nor any warranties about (and takes no responsibility for) any job you may obtain.


6.6 IN NO EVENT SHALL CAREERHARMONY BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OF THIS SYSTEM OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE IT (OR ANY LINKED SITES), OR FOR ANY INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS AND SERVICES OBTAINED THROUGH THIS SYSTEM, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THIS SYSTEM, THE INTERNET GENERALLY OR ON ANY OTHER BASIS (WHETHER BASED ON CONTACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE), EVEN IF CAREERHARMONY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. Because some states or jurisdictions do not allow for the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. If this limitation of liability or the exclusion of warranty set forth above is held inapplicable or unenforceable for any reason, then CareerHarmony's maximum liability for any type of damages shall be limited to the commutative sums you have paid us for the right to use the System.


7. Termination


7.1 Both you and us (each) shall have the right to terminate the provision of services under these Terms at any time, without prior notice, for any reason whatsoever and without any obligation to specify the reasons for such termination. In such event, this Agreement, including all of your rights to use the System and any part thereof, will terminate automatically and immediately. In addition, should you fail to comply with the provisions of these Terms, or any rule of law relating to your use of the System or any part thereof, these Terms, including all of your rights to use the System or any part thereof, will terminate automatically and immediately. Upon any such termination, you must immediately stop using the System and any part thereof.


7.2 You hereby acknowledge that any breach of any of your obligations with respect to these Terms shall constitute a material breach of these Terms that is likely to cause or threaten irreparable harm to CareerHarmony. You therefore agree that in addition to any right it may have under the applicable law and pursuant to these Terms, in the event of any such breach, CareerHarmony shall be entitled to seek equitable relief to protect its interests, including, but not limited to preliminary and permanent injunctive relief, as well as monetary damages.

 

8. Governing Law and Jurisdiction


These Terms are for all purposes governed by and construed in accordance with the internal substantive laws of the State of New York or federal courts located in New York, without regard to the principles of conflict of laws thereof. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. Each Party hereby irrevocably consents to the jurisdiction and venue laid in the courts of New York County New York and the Southern District for the State of New York for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement.


9. Changes of These Terms

 

We may change, from time to time, these Terms and any part thereof and such changes will be effective from the time that new version of these Terms is posted on our Web Site. Significant modifications shall be effective upon the earlier of posting the modified Terms on our Web Site, or directing an email to you. You agree to review the Terms on our Web Site periodically so that you will be aware of any modifications. You agree that your continued use of the System shall signify your consent to the new or revised Terms.


10. Indemnification


You shall indemnify us (in this provision - including our affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents and licensors) and hold us harmless against any claim, damage, loss, liability or expense, including reasonable attorneys fees, arising out of your failure to comply with these Terms or the breach or infringement of any third party rights due to your actions or omissions.


11. Miscellaneous


These Terms represent the complete agreement between you and us concerning the subject matter hereof and it supersedes all prior agreements and representations, if any. Should any provision of these Terms be held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed to the extent necessary to make it enforceable to the fullest extent. We may transfer, assign sublicense or pledge in any manner whatsoever, any of our rights and obligations under these Terms to any third party whatsoever, without notice and without the need to receive your consent. You may not transfer, assign, sublicense nor pledge in any manner whatsoever, any of your rights or obligations under these Terms and any such assignment if made will be null and void.


Should you have any questions concerning these Terms, or if you desire to contact us for any reason, please e-mail us to:[email protected]